Налични курсове  Новини от сайта

  Стипендии за студентите от ТУ - София

  от System Administrator -

  Уважаеми студенти,

  Представяме на Вашето внимание стипендия, за която при проявен интерес, бихте могли да кандидатствате:
   
  СТИПЕНДИЯ НА РЕКТОРА НА ТЕХНИЧЕСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ, за всички студенти на ТУ, записани в редовна форма на обучение (в т.ч. и от Филиала в гр. Пловдив, „Факултет и Колеж“ - гр. Сливен, Колеж по енергетика и електроника и Технически колеж - гр. Казанлък), на стойност 1000 лева.
  https://career.tu-sofia.bg/novini/stipendiya-na-rektora-na-tehnicheskiya-universitet-sofiya.html

  Дистанционно обучение

  от System Administrator -

  От 24.03.2020 г. (вторник) обучението на студентите в ТУ–София ще премине в дистанционна форма.

  Всички лекции, семинарни упражнения и лабораторни упражнения, за които това е възможно, ще се провеждат отдалечено. Занятията, които не са проведени отдалечено, ще бъдат проведени след прекратяване на извънредното положение.

  На страницата на ТУ-София ще намерите указания за достъп до платформата за отдалечено обучение за всяка една дисциплина.